ZorgCSP


UZI-register

DatumPublicatie
22-03-2018
Het CPS beschrijft de processen, procedures en maatregelen voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van testcertificaten. Ook geeft het CPS inzicht in de profielen van de certificaten en het overzicht van ingetrokken certificaten (CRL).

ZOVAR

DatumPublicatie
04-01-2018
Het Certification Practice Statement (CPS) beschrijft hoe ZOVAR de dienstverlening uitvoert en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn. In hoofdlijnen geeft het CPS de processen, procedures en maatregelen aan voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Het CPS is het belangrijkste document voor het certificeringsbeleid.